Setkání k novému územnímu plánu – Krč a Lhotka

Zveme všechny na setkání nad novým územním plánem, tzv. Metropolitním plánem, které pořádáme 11. 6. od 18 hodin ve škole U Krčského lesa (Jánošíkova 1320, sídl. Krč). Naše pozvání přijal prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Kromě nového územního plánu chystáme informaci o Společném podniku DPP a Penty a výstavbě u pošty na Nových Dvorech.

Praha chystá nový územní plán, který na dlouhé roky ovlivní výstavbu. Od první chvíle, kdy se objevila první verze, však vzbuzuje obavy a pochybnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat informační setkání nad několika „lokalitami“, které se nás týkají. Je to Sídliště Krč, Sídliště Jalodvorská, Kolonie Tempo, Jalodvorská louka, Nové Dvory a Nemocnice Krč.

Vzhledem k tomu, že pod tlakem developerů a na ně napojených politiků veřejnost přichází o možnosti, jak ovlivňovat své okolí, je naprosto nezbytné, každé příležitosti, která nám zbyla, využít. Jednou z nich je připomínkovat návrh nového územního plánu ve společném jednání a veřejném projednání.