Sentiment po Bémových časech „kradlo se, ale alespoň se stavělo“

Stejně jako se nemalá část našich spoluobčanů stále méně kriticky obrací k předlistopadovému komunistickému režimu v duchu „ne všechno bylo tenkrát špatně“, stejně tak někteří Pražané vzpomínají na éru primátora Béma jako na období velkého rozkvětu Prahy.

Paní primátorka Krnáčová si buďto nechala poradit, nebo sama vycítila potenciál těchto nálad společnosti a rozhodla se stát úspěšnou primátorkou hlavního města. Není divu, že takováto nálada společnosti a reakce politiků na ni vznikla. Její vznik hledejme již před rokem 2012 u ambiciózního primátora Hudečka, který se s malou, ale vlivnou skupinkou architektů rozhodl zastavit evoluci stávajícího územního plánu a nahradit ji revolucí spočívající v tvorbě nového, s tím původním naprosto neslučitelného územního plánu. Tento nový územní plán nazvali Metropolitní plán Prahy (MPP) a nově vzniklá instituce Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR) rozjela pomocí svého PR oddělení mediální kampaň na jeho podporu. Této kampani postupně podlehla nejdříve všechna, i ta kriticky smýšlející média (jako například časopis Respekt) a posléze i všichni politici. Tento proces byl završen v závěru roku 2016, kdy se na IPR triumfálně vrátil se svým týmem architekt Koucký, který před tím dětinsky z IPRu odešel v reakci na kritiku své práce a odvolání bývalého ředitele IPRu Hlaváčka.

Samotná výstavba a rozvoj města je samozřejmě žádoucí. Je však velice nebezpečné, když se odehrává v režii politiky nekontrolovatelných architektů. Stejně jako je nebezpečné, a tedy i nežádoucí, aby o zahraniční politice země rozhodovali generálové (válka je jistá), je i nežádoucí, aby o pravidlech pro výstavbu a rozvoji města rozhodovali pouze architekti bez vlivu urbanistů, sociologů, …. a pouze s formálním dohledem politiků.

Nebezpečí, která v tomto směru hrozí Praze a tedy i naší Krči jsou dvě.

1) Změny a úpravy aktuální územního plánu – akutní nebezpečí

2) Tvorba nového Metropolitního plánu Prahy – dlouhodobé nebezpečí

Tento web vznikl jako pokus ovlivnit tento proces tím, že bude informovat občany Krče o všech rizicích. Jedná se především o zmapování chystaných stavebních záměrů na území Krče a jejich důsledků především na dopravu a tedy emise zplodin, hluku z ní vznikající.