Změna na „géčko“ ve Výboru ZHMP pro územní rozvoj a územní plánování

Toto je pokus o umístění podrobnějších informací. Třeba že dané jednání výboru proběhlo v ponděli 27. února 2017 a že se hlasovalo o podnětech po skupinách (en bloc), jestli je komise rady hl.m. Prahy doporučila nebo ne. Tento postup je možný, ale velmi ztěžuje diskusi a z několika desítek podnětů se návrh od komise podařilo změnit jen v několika málo případech.